Obchod s kávovými produktmi

Čo všetko by mal obsahovať obal na káve?

Na obale kávy je len obmedzený priestor, na ktorom možno presvedčiť spotrebiteľov, aby si kúpili náš výrobok. Všetko, čo uvedieme, by malo mať hodnotu, či už ide o propagáciu našich trvalo udržateľných hodnôt, opis vlastností kávových zŕn alebo návod, ako kávu najlepšie pripraviť. Etikety sú skvelým nástrojom na sprostredkovanie týchto informácií jasným, stručným a vizuálne príťažlivým spôsobom. Každá pražiareň kávy by mala vedieť, na čo sa zamerať a čo na obale určite uviesť, prípadne, čo pre spotrebiteľa až také potrebné nie je a mohla by to vynechať.

Zverejnené:

04. apríl 2024 (štvrtok) - 08:03 od:  Agata Profi Kuchárka

Transparentnosť a sledovanie "cesty kávy"
Vzhľadom na neustále rastúci počet spotrebiteľov kávy sa transparentnosť v kávovom priemysle stala dôležitejšou ako kedykoľvek predtým. Súčasná kávová kultúra so sebou prináša väčší dôraz na pôvod kávy. To znamená, že už nestačí, aby káva len dobre chutila. Kupujúci chcú poznať aj "príbeh", ktorý sa za kávou skrýva, napríklad kde bola vypestovaná a ako bola pražená. 

Etikety na obaloch kávy predstavujú pre pražiarne úžasnú príležitosť, ako tieto informácie poskytnúť spotrebiteľom jasným a prístupným spôsobom. Táto skutočnosť je dôležitá najmä v prípade jednodruhovej kávy, pri ktorej zrná pochádzajú z jedného konkrétneho miesta, a nie pri zmesi, kde sa používajú zrná z rôznych fariem alebo lokalít. Ak ide o jednodruhovú kávu, farma, družstvo alebo výrobca by mali uviesť na etikete svoj názov. Tento názov zároveň vyjadruje aj určitú mieru uznania týmto producentom. Uvedenie názvu producenta zároveň pomáha reprezentovať značku spoločnosti a poskytuje spotrebiteľovi vyššiu úroveň transparentnosti. Transparentnosť v čo najvyššej miere a sledovanie "cesty kávy" v celom dodávateľskom reťazci by sa malo prejavovať aj vo väčšej dôvere a istote v celom odvetví - to platí nielen pre jednodruhovú kávu, ale aj pre zmesovú kávu. V prípade pražiarní špeciálnej kávy by sa mal prinajmenšom uvádzať dátum praženia, krajina alebo farma pôvodu, prípadne názov zmesi.

Informovanie o udržateľnosti na etiketách kávy 
Podobne ako rastú požiadavky na sledovanie príbehu a  "cesty kávy", zvyšujú sa aj požiadavky spotrebiteľov kávy na udržateľnejšie postupy v každom kroku dodávateľského reťazca vrátane balenia. A hoci je používanie biologicky rozložiteľných materiálov účinným spôsobom, ako preukázať záväzok znižovať vplyv na životné prostredie, tieto materiály nie sú vždy najlepšie na zachovanie čerstvosti. Pražiarne môžu uprednostniť napríklad hliníkovú fóliu. Tu zostáva pravidlom použiť také materiály, ktoré sú zárukou udržateľnosti. V týchto prípadoch musia pražiarne špeciálnej kávy využiť príležitosť, ktorú im poskytujú etikety, aby informovali o svojom záväzku k environmentálnej udržateľnosti inými spôsobmi. 

"Keďže spotrebitelia si čoraz viac uvedomujú negatívny vplyv, ktorý môže mať obal, na etiketách by malo byť jasne uvedené aj to, ako vrecko zlikvidovať. Môže to byť symbol recyklovateľnosti alebo kompostovateľnosti, alebo pokyny, kam môžu prázdne vrecká odniesť."

Spotrebitelia majú radi ekologické hodnoty
Niektorí výrobcovia kávy ponúkajú systém zberu svojich obalov na kávu, v rámci ktorého sú spotrebitelia vyzývaní, aby pravidelne zbierali svoje použité vrecká a vracali ich za zľavu na ďalšiu objednávku. Uvedenie tejto informácie na etikete je účinným prostriedkom na preukázanie záväzku znižovať množstvo odpadu, aj keď použitý materiál nie je biologicky rozložiteľný. 

Ak máte nejaké certifikáty udržateľnosti, odporúčame vám, aby ste ich uviedli na štítkoch obalov kávy. Certifikáty udržateľnosti sú účinným spôsobom, ako spotrebiteľom preukázať, že vám skutočne záleží na blahu životného prostredia. Existuje mnoho spoločností, ktoré deklarujú svoj záujem bez toho, aby podnikli nejaké skutočné kroky, a certifikácia túto predstavu vyvracia.

Oslovenie cieľového trhu 
Keď zákazníci nakupujú kávu, každá značka kávy má len niekoľko sekúnd na to, aby upútala pozornosť a urobila dojem. To znamená, že pre pražiarne špeciálnej kávy je nevyhnutné, aby ich obalová etiketa bola čo najviac informatívna a nezaťažovala spotrebiteľa zbytočnými a neužitočnými informáciami. Neexistuje maximálne alebo minimálne množstvo textu, ktoré by etiketa na obale kávy mala obsahovať. No tieto informácie by mali byť relevantné pre cieľový trh. Mnohí európski spotrebitelia v supermarketoch zobrazujú na obale kávy certifikáty udržateľnosti (jedným z takýchto označení je napríklad aj bio označenie kávy).

Ďalším dôležitým aspektom uvádzania informácií na obale kávy je skúsenosť zákazníkov so špeciálnou kávou. V prípade častých konzumentov špeciálnej kávy by sa mal výrobca kávy zamerať na konkrétne informácie, ako je pôvod, nadmorská výška, chuťové poznámky a odroda. A pre nováčikov by mal výrobca uviesť aj praktické informácie, napríklad návod, ako kávu čo najlepšie pripraviť. 

Ak sa pri rozhodovaní o tom, čo uviesť na etikete, zameriavate na konkrétne vlastnosti kávy, je to účinný spôsob, ako upútať pozornosť spotrebiteľov a pomôcť im rýchlo sa rozhodnúť o výrobku. Dôvod je jednoduchý: ak sú nútení hľadať informácie o vlastnostiach kávy, aby sa rozhodli, ktorú kávu si kúpia, môžu sa rozhodnúť pre konkurenta, ktorý informácie uvádza jasnejšie.

Stupeň praženia kávy nie je "musí byť"
Kvôli takzvanej „spálenej“ káve je určite užitočnou informáciou pre zákazníka aj stupeň praženia kávy. Zákazník tak dostane možnosť vybrať si napríklad od svetlejšie praženej kávy na filter až po stredne tmavú na espresso. Horké, zuhoľnatené či tzv. "spálené" druhy kávy ponúkajú najmä supermarkety a odborníci na kávu ich neodporúčajú kupovať. Ak narazíte na kávu, ktorá na svojom obale obsahuje aj počet jednotiek Agtron, môžete si byť istí, že ide o seriózneho pražiara či výrobcu kávy. Na odmeranie počtu jednotiek Agtron sa používa tzv. spektrofotometer. Ukazovateľ počtu jednotiek Agtron (napríklad 55) je oveľa presnejší ukazovateľ stupňa praženia kávy ako typ praženia City či medium roast.

Aj písmo a farebný font dokážu ovplyvniť milovníkov kávy
Písmo a farebná schéma môžu tiež významne ovplyvniť spôsob, akým zákazník bude danú značku kávy vnímať. Zvolené písmo má výrazný vplyv na vnímanie osobitosti a unikátnosti značky. Teda každý výrobca by mal prostredníctvom svojich marketérov venovať značný čas ako aj pozornosť rozhodovaniu o dizajne etikiet.

Niektoré spoločnosti ponúkajú pre pražiarne alebo výrobcov kávy na trhu "plne prispôsobiteľné etikety". Ich výhodou je možnosť uviesť pre zákazníkov tie najdôležitejšie a najpríťažlivejšie informácie. Pomôžu vám so všetkým, či už ide o typ písma, farebné schémy alebo umiestnenie. Pomocou takýchto etikiet môže výrobca kávy informovať o svojom záväzku k udržateľnosti, ako aj propagovať dôležité údaje, ako je chuť, aróma a pôvod jeho kávy.

Fotka od preserved-eggs z Pixabay

Komentáre


Pridajte prosím svoj názor

----------------------------------------------------------

#káva #ľadová káva #turecká káva #cappuccino

----------------------------------------------------------