Banány

Sú potraviny ošetrené ožiarením bezpečné?

Ožarovanie potravín je postup, ktorý eliminuje baktérie, ktoré môžu viesť k otrave potravinami. Viete, ako funguje proces ožarovania? Vedeli ste, že ožarovanie potravín nie je škodlivé pre spotrebiteľov?

Zverejnené:

14. jún 2023 (streda) - 17:15 od:  Agata Profi Kuchárka

Ožarovanie je technika používaná pri výrobe potravín. Môže sa použiť na ničenie baktérií, ktoré spôsobujú otravu potravinami, ako sú salmonela, kampylobakter a E. Coli. Pomáha tiež konzervovať potraviny a znižovať množstvo potravinového odpadu. Ožarovanie sa môže použiť na kontrolu invazívnych druhov odstránením hmyzu z dovážaných zásielok potravín.

Počas ožarovania sa potraviny vystavujú elektrónovým, röntgenovým alebo gama lúčom. Účinok je podobný iným metódam konzervácie, ako je pasterizácia alebo varenie. Vzhľad a štruktúra potravín sa počas ožarovania mení menej ako pri iných metódach konzervácie.

Ožiarené potraviny boli síce vystavené žiareniu, ale samy sa nestávajú rádioaktívnymi.

Bezpečnosť ožiarených potravín
Ožarovanie sa používa na zabezpečenie bezpečnosti potravín v mnohých krajinách sveta od konca 50. rokov 20. storočia. Desaťročia výskumu ukázali, že ožarovanie potravín je bezpečný a účinný spôsob:

 • ničenia baktérií v potravinách
 • predlžovania trvanlivosti potravín
 • odstránenia hmyzu zo zásielok potravín.

Ako ožarovanie mení potraviny?
Ožarovanie mení potraviny podobným spôsobom ako iné konzervačné techniky, napríklad varenie, konzervovanie a pasterizácia. Môže dôjsť k zníženiu obsahu niektorých vitamínov, ale to sa stáva vždy, keď sa potraviny dlhodobo konzervujú alebo skladujú. Neexistujú dôkazy, že by zmeny spôsobené ožarovaním potravín predstavovali riziko pre zdravie spotrebiteľov.

Ožarovanie sa môže používať len vtedy, ak je pre spotrebiteľa prospešné. Spoločnosť, ktorá chce ožarovať potravinársky výrobok, musí vedieť preukázať, že výhody ožarovania prevažujú nad akýmikoľvek negatívnymi aspektmi.

Príkladom výhod ožarovania je zníženie rizika ochorení prenášaných potravinami.

Použitie ožarovania potravín je pre niektoré potraviny vhodnejšie ako pre iné potraviny.

Vo viacerých krajinách existuje zopár kategórií potravín, ktoré sa môžu ožarovať. Najčastejšie ide o nasledovné kategórie potravín:

 • ovocie,
 • zelenina,
 • obilniny,
 • cibule a hľuzy,
 • sušené aromatické bylinky, korenie a zeleninové koreniny,
 • ryby a mäkkýše,
 • hydina.

Tieto kategórie potravín sa môžu ožarovať a používať ako zložky iných potravinárskych výrobkov.

Ako zistím, že potravina bola ožiarená?
Potraviny, ktoré boli ožiarené, musia mať na etikete jednu z nasledujúcich informácií:

 • ožiarené
 • ošetrené ionizujúcim žiarením.

Ak sa ožiarená potravina používa ako zložka v inej potravine, toto označenie musí byť uvedené vedľa zložky v zozname zložiek.

Ak ožiarená potravina nie je balená, toto označenie musí byť uvedené na displeji alebo na nápise nad nádobou, v ktorej je potravina uložená alebo vedľa nej.

Ako funguje ožarovanie?
Pri ožarovaní potraviny absorbujú energiu. Táto absorbovaná energia ničí baktérie, ktoré môžu spôsobiť otravu jedlom, podobne ako tepelná energia ničí baktérie pri varení potravín. Môžu tiež oddialiť dozrievanie ovocia a pomôcť zastaviť klíčenie zeleniny.

Po ukončení ožarovania potravina rýchlo stráca túto absorbovanú energiu rovnakým spôsobom, ako keď uvarené potraviny rýchlo ochladnú.

Fotka od Pete Linforth z Pixabay

Komentáre


Pridajte prosím svoj názor

----------------------------------------------------------

#ovocie #zelenina #hydina #obilniny #koreniny #moderné stravovanie #pestovanie

----------------------------------------------------------